Backup

Backup

Säkerhetskopiering är avgörande för oss, och vi strävar efter att göra processen smidig och
bekymmersfri för er.

Snabb återställning vid maskinhaveri:

Kom till oss om er dator går sönder; vi kan snabbt återställa all er information till den nya datorn.

Skydd vid ransomware:

Vid ransomware-attacker återställer vi era privata data enkelt och ansträngningslöst.
Detta innebär att även om era filer krypteras, har ni fortfarande möjlighet att återställa dem från
våra säkerhetskopior.

Notifikationer vid utebliven säkerhetskopia

Vår tjänst ger omedelbara varningar om säkerhetskopior misslyckas eller fel uppstår, så vi kan agera
snabbt.

Versioner och historik

Ni har möjlighet att återställa tidigare filversioner för extra flexibilitet.

Användarvänlig och säker:

Vår enkla och säkra backup-lösning, som inkluderar 1 TB backuputrymme, anpassas efter era behov. Genom att erbjuda en stark backup-lösning strävar vi efter att säkerställa att er viktiga data är tillgänglig och skyddad mot förluster och hot.

Snabb återställning vid maskinhaveri:

Kom till oss om er dator går sönder; vi kan snabbt återställa all er information till den nya datorn.

Skydd vid ransomware:

Vid ransomware-attacker återställer vi era privata data enkelt och ansträngningslöst.
Detta innebär att även om era filer krypteras, har ni fortfarande möjlighet att återställa dem från
våra säkerhetskopior.

Notifikationer vid utebliven säkerhetskopia

Vår tjänst ger omedelbara varningar om säkerhetskopior misslyckas eller fel uppstår, så vi kan agera
snabbt.

Versioner och historik

Ni har möjlighet att återställa tidigare filversioner för extra flexibilitet.

Användarvänlig och säker:

Vår enkla och säkra backup-lösning, som inkluderar 1 TB backuputrymme, anpassas efter era behov. Genom att erbjuda en stark backup-lösning strävar vi efter att säkerställa att er viktiga data är tillgänglig och skyddad mot förluster och hot.